พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 น. 
นายสุรัตน์ อยู่ยอด สาธารณสุขอำเภอขาณุวรลักษบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และรับชมการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอขาณุวรลักษบุรี โดยมีนายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอขาณุวรลักษบุรี เป็นประธานในพิธี
UploadImageUploadImage