"เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

           กิจกรรม "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา  อำเภอลอง จังหวัดแพร่    วันที่ 7  ธ.ค. 2560  เพื่อปรับภูมิทัศน์สวนอนุรักษ์ไม้ต้นสักใหญ่ ไม้พะยอมใหญ่ พัฒนาสวนอนุรักษ์พันธุ์สมุนไพรหายากอำเภอลอง  สถานที่ดำเนินการ บริเวณพื้นที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลองและบริเวณด้านหลังสถานีตำรวจภูธร
   
เอกสารแนบ :