กำหนดการคัดกรองวัณโรค CXR เจ้าหน้าที่ สสอ.ลอง

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าตรวจคัดกรองวัณโรค CXR เจ้าหน้าที่ สสอ.ลอง  ในวันmuj 12 ก.พ.-14 ก.พ. 2561  ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้  ณ รพ.ลอง
เอกสารแนบ :