ภารกิจและการให้บริการ หน่วยงาน

เวลาให้บริการ 08.30-16.30 น. ทุกวันราชการ 
เบอร์โทร  054-581660  สนง.สาธารณสุขอำเภอลอง ยินดีให้บริการ

UploadImage