กิจกรรม
  • นายแสวง ขาวแก้ว
    รักษาราชการแทน สาธารณสุขอำเภอลอง
  • นายสันติ ทินวล
    ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอลอง
สำรวจความคิดเห็น
หัวข้อ : ท่านพอใจกับการปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่หรือไม่
1.  มากที่สุด
2.  มาก
3.  ปานกลาง
4.  น้อย
5.  น้อยที่สุด

สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 5,372

ผู้เข้าชมปีนี้ : 223

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 0

ผู้เข้าชมวันนี้ : 0