ทำเนียบสภาอัจฉราลัย

ย้อนหลัง

ปีการศึกษา2558
ปีการศึกษา2557
ปีการศึกษา2556
ปีการศึกษา2555


รายชื่อคณะกรรมการ
สำนักประธานสภาอัจฉราลัย ปีการศึกษา 2558

LACMTA Circle Gold Line.svg รัฐมนตรีว่าการกระทรวง Arrow Blue Right 001.svg ดำรงตำแหน่งเมื่อตั้งคณะกรรมการบริหารสภาอัจฉราลัย LineColor Joban.svg ดำรงตำแหน่งจนสิ้นสุดคณะสภาอัจฉราลัย
Circle Ash-grey Solid.svg รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง Arrow Blue Down 001.svg แต่งตั้งเพิ่มจากตำแหน่งเดิม Arrow Blue UpperRight 001.svg เปลี่ยนแปลง/โยกย้ายไปตำแหน่งอื่น
Circle Burgundy Solid.svg รัฐมนตรีลอย Arrow Blue LowerRight 001.svg ย้ายมาจากตำแหน่งอื่น Red x.svg ออกจากตำแหน่ง
คณะกรรมการสำนักสภาอัจฉราลัยปีการศึกษา 2558
ตำแหน่ง ลำดับที่ รายนาม ระดับชั้น เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
ประธานสภาอัจราลัย   1 นาย กฤษดา บุญทอง 6/2 27 กุมภาพันธ์ 2558 Arrow Blue Right 001.svg 31 มีนาคม 2559 LineColor Joban.svg  
รองประธานมัธยมตอนปลาย   2 นางสาว ศิรินทิพย์ สุจริต 6/10 17 มิถุนายน 2558 Arrow Blue LowerRight 001.svg 31 มีนาคม 2559 LineColor Joban.svg  
    นาย ธราธร