ผกก.สภ.เทพารักษ์รับมอบใบประกาศเกียรติคุณชุดมวลชนสัมพันธ์ดีเด่น ภ.3 ประจำปี 2557 เนื่องในวันตำรวจ

UploadImage