ผกก.สภ.เทพารักษ์ รับมอบใบประกาศเกียรติคุณชุดมวลชนสัมพันธ์ดีเด่น ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2557