ผกก.สภ.เทพารักษ์ ประชุมชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ให้กับข้าราชการตำรวจ สภ.เทพารักษ์ ประจำเดือน พ.ย.2557

ผกก.สภ.เทพารักษ์ ประชุมชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ให้กับข้าราชการตำรวจ สภ.เทพารักษ์ ประจำเดือน พ.ย.2557 ในวันที่ 25 พ.ย.2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สภ.เทพารักษ์ พร้อมร่วมกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันของ สภ.เทพารักษ์

   UploadImage UploadImage

UploadImage

UploadImage