ปรึกษาหารือนโยบายพัฒนาอำเภอสอยดาวให้เป็นอำเภอที่เจริญรุ่งเรือง

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00น.

นางสาวอัญชลี แจ่มแจ้ง ได้ไปร่วมประชุม ปรึกษาหารือนโยบายพัฒนาอำเภอสอยดาวให้เป็นอำเภอที่เจริญรุ่งเรือง น่าอยู่อาศัย มีความมั่นคงปลอดภัย มีนายอนุชา อินทศร เป็นประธานในการประชุม

 เวลา: 13.00น.
ได้เข้าเป็นประธานในการประชุมประจำเดือนมิถุนายน(อปพร.) และมีการนำถังขยะอันตรายไปวางไว้ตามจุดให้แต่ละหมู่ (โครงการคัดแยกขยะ ต่อเนื่อง)UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage