ตรวจประเมิน LPA ประจำปีงบประมาณ 2559

วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30น. 

ได้มีการตรวจประเมิน LPA ประจำปีงบประมาณ 2559 มีคณะตรวจมาจากจังหวัด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรีUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage