โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 รุ่นที่1 สัปดาห์ที่ 14 ภาคเรียนที่ 2

วันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น.

นางสาวอัญชลี แจ่มแจ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน และคณะผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่หน่อยงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 รุ่นที่1 สัปดาห์ที่ 14 ภาคเรียนที่ 2 

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุวันนี้ 
:ช่วงเช้ากิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติพร้อมสวดมนต์ และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีถวายความอาลัยแก่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
: การพบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ได้ทำกิจกรรมฝึกสมอง ออกกำลังไปด้วย
: มีการสอนทำสบู่สมุนไพร จาก ขมิ้น อัญชัน ฯลฯ 
: มีผลิตภัณฑ์ จากขยะรีไซเคิล มาจำหน่ายมากมาย มีผัก หน่อไม้ อาหารแปรรูปเช่นมะม่วงกวน กล้วยฉาบ มะม่วงแช่อิ่ม กล้วยน้ำว้า ผักสวนครัวต่างๆ
 ทุกวันศุกร์ จะมีการให้อนุรักษ์การใส่ผ้าไทย ของคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคน 
 ณ.โรงเรียนบ้านซับตารี
 โดย... นางสาวอัญชลี แจ่มแจ้ง นายก อบต.ทุ่งขนาน ในนามผู้อำนวยการ

 เวลา 13.00 น.

ได้มีการประกวดหมู่บ้าน ของหมู่ที่ 2 บ้านซับตารี ด้วยมีนายอนุชา อินทรศ นายอำเภอสอยดาว ได้มาเปิดงาน ที่หมู่ที่ 2 บ้านซับตารี อ.สอยดาว จ.จันทบุรีUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage