ประชุมโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนด่านชายแดน

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30 น.

นางสาวอัญชลี แจ่มแจ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน และ นายมานพ วงษ์เพ็ชร รองนายก และเจ้าหน้าที่ ได้ไปร่วมประชุมโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนด่านชายแดน โดยมีนายอนุชา อินทศร นายอำเภอสอยดาว เป็นประธานในการประชุม ณ ด่านชายแดนบ้านแหลม อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 

เวลา 9.00 น.

นายวิเศษศักดิ์ สายยศ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน และ นางสาวธันยพร ประนัตนัง รองปลัด อบต.ทุ่งขนาน ได้ไปร่วมงานประกวดหมู่บ้านเศรษฐ์กิจพอเพียง หมู่ที่ 10 บ้านคลองเม่น อ.สอยดาว จ.จันทบุรี


ช่วงบ่าย

ท่านนายก ได้ลงตรวจพื้นที่การแก้ไขท่อระบายน้ำ หมู่ 1 บ้าน ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรีUploadImageUploadImageUploadImage+UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage