กิจกรรมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 รุ่นที่1 สัปดาห์ที่ 16 ภาคเรียนที่ 2

วันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น.

นางสาวอัญชลี แจ่มแจ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน และคณะผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่หน่อยงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 รุ่นที่1 สัปดาห์ที่ 16 ภาคเรียนที่ 2 


กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุวันนี้ 

: ช่วงเช้ากิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติพร้อมสวดมนต์ และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีถวายความ
  อาลัยแก่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

: การพบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ได้ทำกิจกรรมฝึกสมอง ออกกำลังไปด้วย

: ได้พานักเรียนรร.ผู้สูงอายุ ได้ไปร่วมกิจกรรม ถวายเทียนพรรษา ร่วมกับ รร.ทุ่งขนาน ณ วัดทุ่งขนาน 
   และได้ร่วมถ่ายรูปและร่วมทำบุญ กิจกรรมถวายเทียนพรรษา รร.บ้านซับตารี ณ วัดโพธิศรี 

: ได้ร่วมทำบุญกิจกรรมถวายเทียนพรรษา รร.ไผ่ล้อม ณ วัดเขาพูลทอง มีผลิตภัณฑ์ จากขยะรีไซเคิล มา
   จำหน่ายมากมาย มีผัก หน่อไม้ อาหารแปรรูปเช่นมะม่วงกวน กล้วยฉาบ มะม่วงแช่อิ่ม กล้วยน้ำว้า ผักสวน
   ครัวต่างๆ
 
**ทุกวันศุกร์ จะมีการให้อนุรักษ์การใส่ผ้าไทย ของคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคน**
 
 ณ.โรงเรียนบ้านซับตารี
 โดย... นางสาวอัญชลี แจ่มแจ้ง นายก อบต.ทุ่งขนาน ในนามผู้อำนวยการ
: เวลา 9.00 น. นางสาวอัญชลี แจ่มแจ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน และ นายมานพ วงษ์เพ็ชร
  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน ได้ไปเป็นประธานในการเปิดงานกองทุนแม่ ของแผ่นดิน ที่
  บ้านเตาถ่าน หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรีUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage