ร่วมงานสภากาแฟ ที่ อบตทรายขาว ครั้งที่ 7

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวามคม 2560 เวลา 7.00 น. 

นางสาวอัญชลี แจ่มแจ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน ได้ไปร่วมงานสภากาแฟ ที่ อบตทรายขาว ครั้งที่ 7

-10.00 น ได้ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ 2561 ( 7 วัน อันตราย ) 

-15.00 น. ร่วมประชุมกตต ประจำเดือน ธ.ค 60 ที่ สภ. สะตอน

-17.00 น. ได้เข้าร่วมงานอำเภอยิ้ม ที่ รร.ตชด สิงค์โปร์ ฯ หมู่ที่ 16 ต. ทุ่งขนาน อ. สอยดาว จ. จันทบุรีUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage