เปิดโครงการ 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 9.30 น.

นางสาวอัญชลี แจ่มแจ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน 
 เป็นประธานเปิดโครงการ 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561 กล่าวรายงานโดย นางสาวธันยพร ประนัตนัง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน และมีหน่วยงานร่วมโครงการดังกล่าวดังนี้
- อปพร.อบต.ทุ่งขนาน
- สมาชิกสภา อบต.ทุ่งขนาน
- กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลทุ่งขนาน
- สถานีตำรวจภูธรสะตอน
- ชุดปฏิบัติการที่ 11 
- ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 1301 กองอำนวยการรักษาความ 
 มั่นคงภายใน ส่วนแยก 3 
- กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินบ้านบ่อยาง
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งขนาน ทั้ง 4 แห่ง
- กู้ภัยสว่างกตัญญุตำบลทุ่งขนาน
- สาธารณสุขอำเภอสอยดาวUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage