โครงการมหกรรมตรวจสุภาพเพื่อค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยงต่อกลุ่มโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และภาวะอ้วน

วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 น.


นางสาวอัญชลี แจ่มแจ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมตรวจสุภาพเพื่อค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยงต่อกลุ่มโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และภาวะอ้วน (Metabolic) ในเขต ตำบลทุ่งขนาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน (หลังเก่า)
UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage