ประชุมพนักงานประจำเดือนมกราคม 2561

วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 14.30 น. 

นางสาวอัญชลี แจ่มแจ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนานเป็นประธานในการประชุมพนักงานประจำเดือนมกราคม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ่างตามภารกิจ ลูกจ้างทั่วไป ได้พูดแนะนำตัว กับ ปลัด สมหมาย ยอดยิ่ง ปลัดคนใหม่ ของอบต ทุ่งขนาน และคุยเรื่อง งานวันเด็ก ณ. อ.บ.ต. ทุ่งขนาน ชั่วคราว (ข้าง รร. บ้านซับตารี )



UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage