ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติประจำเดือน กุมภาพันธ์

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.00 น. 

นางสาวอัญชลี แจ่มแจ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลทุ่งขนาน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติประจำเดือน กุมภาพันธ์ นายกให้โอวาทแก่พนักงานทุกคนUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage