ร่วมทำความสะอาดถนนสาธารณะ แหล่งท่องเที่ยว บริเวณสี่แยกทุ่งขนาน

วันจันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. 

นางสาวอัญชลี แจ่มแจ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลทุ่งขนาน หน่วยงานราชการ ส.อบต. และกับจิตอาสา ร่วมทำความสะอาดถนนสาธารณะ แหล่งท่องเที่ยว บริเวณสี่แยกทุ่งขนานUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage