ร่วมทำความสะอาดถนนสาธารณะ แหล่งท่องเที่ยว บริเวณสี่แยกทุ่งขนาน

วันจันทร์ ที่ 5 กุม