นายก เป็นประธานเปิดงานฯ

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 น. 

นางสาวอัญชลี แจ่มแจ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน เป็นประธานเปิดงานโครงการมหกรรมคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาและเท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ปี 2561 ณ อบต.หลังเก่า
 
เวลา 9.30 น.

เป็นประธานเปิดงานการฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันยาเสพติด(รสปส.) ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักาาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ส่วนแยก 3 รุ่นที่ 6 ประจำปี 2561UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage