ร่วมประชุมเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. 

นางสาวอัญชลี แจ่มแจ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ส.อบต ทั้ง 16 หมู่ ร่วมประชุมเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน และ แนะนำตัวข้าราชการใหม่ 4 ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 4 ตำแหน่ง และปรึกษาหารือเรื่องโครงการต่างๆ
 
เวลา 15.00 น. 

ประชุมส่วนกองการศึกษา โดยมี นายกเป็นประธาน ร่วมกับปลัด และรองปลัด อบต.ทุ่งขนาน ร่วมประชุมด้วยUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage