ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2561

วันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2561
 
ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2561 
 
นางสาวอัญชลี แจ่มแจ้ง นายก อบต.ทุ่งขนาน ได้เป็นประธานในการเปิดการประชุมครั้งนี้ โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล และส่วนราชการหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน



UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage