โครงการฝึกอบรมจัดตั้งราษฎรอาสาป้องกันยาเสพติด บ้านเขานมนาง

วันเสาร์ ที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น.

นางสาวอัญชลี แจ่มแจ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมจัดตั้งราษฎรอาสาป้องกันยาเสพติด ณ. ศาลาประชาคมบ้านเขานมนาง หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรีUploadImageUploadImageUploadImage