โครงการฝึกอบรมจัดตั้งราษฎรอาสาป้องกันยาเสพติด บ้านหินขาว

วันอาทิตย์ ที่ 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น.

นางสาวอัญชลี แจ่มแจ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมจัดตั้งราษฎรอาสาป้องกันยาเสพติด ณ. ศาลาประชาคมบ้านหินขาว หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรีUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage