กิจกรรมเคารพธงชาติ

วันจันทร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน ได้ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ เป็นประจำของทุกเดือน เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage