ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

วันพุธ ที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น.

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน ได้จัดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนานUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage