โรงเรียนผู้สูงอายุ สัปดาห์ที่ 6 ประจำปี 2561

วันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2561
 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน ได้ดำเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 เป็นสัปดาห์ที่ 6 ของการเรียน โดยมีเจ้าหน้าที่ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะตอน ให้เกียรติเป็นวิทยากร ให้ความรู้ และสาธิตการทำสมุนไพรบ้วนปาก และเสริมกิจกรรมฝึกสมอง ลดอาการความจำเสื่อมหรือที่เรียกกันว่า"อัลไซเมอร์"ให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สุงอายุ พร้อมสร้างความบันเบิง สร้างรอยยิ้ม เพื่อสุขภาพจิตที่ดีUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage