โครงการรำลึกวันกรมหลวงชุมพร ประจำปี 2561

วันเสาร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.
 
          องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน ได้จัดทำโครงการรำลึกวันกรมหลวงชุมพร ประจำปี 2561 เพื่อถวายสักการะบูชา พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ประจำปี2561 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณ ของพระองค์ท่านที่ได้ทรงพัฒนากิจการทหารเรือให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง มีความเจริญก้าวหน้าเป็นที่ประจักษ์ป้องกันประเทศชาติไม่ให้ประเทศอื่นมารุกรานประเทศไทยจึงเป็นเอกราชมาตราบเท่าทุกวันนี้ โดยมีนายพงษ์พันธ์ ยมมาศ นายอำเภอสอยดาวได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันนี้ และมีหน่วยงานราชการต่างๆ มาร่วมวางพวงมาลา ต่อหน้าพระบรมรูปฯ บริเวณอนุสาวรีย์ ณ วัดทุ่งขนาน ต. ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 

         องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน ขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการรำลึกวันกรมหลวงชุมพร ประจำปี 2561UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage