วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2562 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน ร่วมกับหน่วยราชการทุกภาคส่วนในพื้นที่ หน่วยงานทหาร ตำรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งขนาน อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลทุ่งขนาน โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งขนาน และพ่อแม่พี่น้องประชาชนตำบลทุ่งขนาน ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องการต่อต้านยาเสพติด โดยจุดเริ่มต้นจากวัดทุ่งขนาน เดินไปถึง อบต.ทุ่งขนาน แล้วเดินกลับมายังวัดทุ่งขนานUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage