ข้อบัญญัติฯ 2560

                                 
การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2560 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน
 
                   UploadImage

UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage