การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว

ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ของตำบลทุ่งขนาน ตั้งแต่ วันที่ 5 - 30 พ.ย 2560 ณ อบต.ทุ่งขนาน(ชั่วคราว) ติดกับ รร.บ้านซับตารี วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 16.30 น . ในวันและเวลาราชการ