แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว

แจ้งประชาสัมพันธ์ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสอยดาว 

งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว จาก บ้านทุ่งขนาน ถึงบ้านคลองเม่น ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่ เวลาโดยประมาณ 09.00 - 17.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสอยดาว 039-421507UploadImage