แจ้งการหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าในตัวเมืองจันทบุรี

แจ้งประชาสัมพันธ์
วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 จะมีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ณ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จำนวนผู้สอบแข่งขัน 18,700 คน จึงขอให้พี่น้องประชาชนจังหวัดจันทบุรี หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าในตัวเมืองจันทบุรี และร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี

UploadImageUploadImage