ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว บริเวณบ้านทุ่งขนานถึงบ้านคลองเม่น

ขอประชาสัมพันธ์
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสอยดาว จะดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง จึงของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว บริเวณบ้านทุ่งขนานถึงบ้านคลองเม่น ในวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลาโดยประมาณ 15.00 - 17.00 น. หากดำเนินการแล้วเสร็จ การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคฯ จะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันที สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสอยดาว 039-421507