ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุงรายวันตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขโดยให้ผู้มีสิทธิมารายงานตัวในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
เอกสารแนบ :