แก้ข้อมูล HOSXP_PCU ละติจูด และลองติจูด ให้เสร็จภายใน 30 ธันวาคม พ.ศ.2560

การลง  ละติจูด  และลองติจูด
http://map.rimnam.com/#
 เข้าเวปนี้  เลือกเป็นดาวเทียม  ขยายจนสุด    ดูหลังคาบ้านไปที่ละหลัง (ใช้คนงาน หรือ อสม.ดู) ---- วางลูกศร---   จะขึ้น ละติจูด  และลองติจูด อยู่ด้านล่างช้าย   คัดลอก Ctrl+ C --- ลองมาวางที่    Ctrl+ V   
 
ตอบคำถาม
คำตอบ :
ตอบโดย :
รหัสประจำตัวประชาชน ( 13 หลัก ) :