ภาพกิจกรรม

โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลวิหารแดง ประจำปี งบประมาณ 2562 เมื่อวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561

โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลวิหารแดง ประจำปี งบประมาณ 2562 
   
      
 
รายละเอียด
 

โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลวิหารแดง ประจำปี งบประมาณ 2562 เมื่อวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561

วันเด็กแห่งชาติ2561
   
              
 
รายละเอียด
 

เทศบาลตำบลวิหารแดง โดย.นางอรนุช คูวิจิตรสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลวิหารแดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณหอประชุมอำเภอวิหารแดง