New Ribbon
Example Frame
ประกาศเผยแพร่แบบสรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้าง สขร. 1 เดือน สิงหาคม 2563 ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 KVA จำนวน 1 เครื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อรับรองการให้บริการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปี พ.ศ. 2563 ประกาศเผยแพร่แบบสรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้าง สขร. 1 เดือน กรกฎาคม 2563 ประกาศเผยแพร่แบบสรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้าง สขร. 1 เดือน มิถุนายน 2563 เผยแพร่แบบสรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้าง สขร. 1 เดือน พฤษภาคม 2563 เผยแพร่แบบสรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้าง สขร. 1 เดือน เมษายน 2563 เผยแพร่แบบสรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้าง สขร. 1 เดือน มีนาคม 2563 เผยแพร่แบบสรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้าง สขร. 1 เดือน กุมภาพัันธ์ 2563 เผยแพร่แบบสรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้าง สขร. 1 เดือน มกราคม 2563 ดูทั้งหมด

นายกัมปนาท โกวิทางกูร

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทอง

สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 1,933,614

ผู้เข้าชมปีนี้ : 301,716

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 36,963

ผู้เข้าชมวันนี้ : 1,248