ตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 
                    นายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 พร้อมคณะตรวจราชการและนิเทศงาน ลงพื้นที่อำเภอขาณุวรลักษบุรีเพื่อตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

                     ในการนี้ ได้พบปะพูดคุยกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่มาให้การต้อนรับ และปลูกต้นรวงผึ้ง โดยมีนายแพทย์โพธิ์ศรี แก้วศรีงาม นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) นายแพทย์ทวีศักดิ์ คณุตม์วงศ์ ผู้อำนวยโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี นายสุรัตน์ อยู่ยอด สาธารณสุขอำเภอขาณุวรลักษบุรี และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รับการตรวจราชการและนิเทศงาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลส่องตาแล ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
UploadImageUploadImageUploadImage