แผนที่การเดินทางและติดต่อ

UploadImageUploadImage
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขาณุวรลักษบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 15/3 หมู่ 2 ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
ติดที่ว่าการอำเภอขาณุวรลักษบุรี