New Ribbon
Example Frame
วิเคราะห์ผลการจัดซื่อจัดจ้างปี2562 วิเคราะห์ผลการจัดซื่อจัดจ้างปี2562 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2562 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ รายงานสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนประจำเดือน ตุลาคม-มีนาคม 2562 มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินับของเจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมบุรี ดูทั้งหมด

วิสุทธิ์ รอดคำ

สาธารณสุขอำเภอพรหมบุรี

สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 258,499

ผู้เข้าชมปีนี้ : 28,983

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 28,983

ผู้เข้าชมวันนี้ : 1,990