เว็บไซต์หน่วยงานสำเร็จรูป

สร้างไซต์หน่วยงานท่านได้ตัวเอง ง่าย เร็ว สวยงาม
MANAGE YOUR ORGANIZATION , EASY , FAST , BEAUTIFUL

ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก

สมัครใช้งานวันนี้ทดลองใช้ฟรี 30วัน

สร้างเว็บไซต์ เข้าสู่ระบบ
GOVERNMENT icti เราเป็นเว็บไซต์หน่วยงานสำเร็จรูปสำหรับหน่วยงานราชการ เว็บไซต์ อปท เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นต้น
สามารถสร้างไซต์หน่วยงานท่านได้ตัวเอง ง่าย เร็ว สวยงาม ไม่ยุ่งยาก ครบตามมาตราฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ

เป็นระบบที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อเป็นเว็บไซต์หน่วยงานราชการต่างๆโดยเฉพาะ ไม่ใช่เว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาด้วย WordPress หรือ แพลตฟอร์มอื่นๆ
และมีการจัดเก็บข้อมูลบน Cloud ที่เป็นมาตราฐาน ไม่ใช่เครื่อง Server เหมือนเว็บไซต์ในอดีต

GOVERNMENT | MAKE IT EASY

Connect

1,600บาท/ปี

 • ราคาแพคเกจไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • Cloud server 50Mb
 • เพิ่ม ลบ แก้ไข เนื้อหาเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเอง
 • เปลี่ยนภาพ Slide กิจกรรมของหน่วยงาน
 • แสดงหน้าวันสำคัญอัตโนมัติ
 • ตั้งเวลาแสดงผลเนื้อหาได้ ในช่วงวันหยุดราชการ
 • Support SEO เช่น Google Bing
 • ระบบประกวดราคา ข่าวประขาสัมพันธ์
 • กระดานข่าว คลังเอกสารราชการ
 • ระบบร้องทุกข์ และสำรวจความคิดเห็น
 • ระบบสถิติผู้เข้าชมเว็บ
 • Theme เว็บไซต์มาตราฐาน
 • แสดง โฆษณา google ads
 • ทดลองใช้ฟรี 30 วัน **
สมัคร ทดลองใช้ฟรี 30วัน
Standard

4,900บาท/ปี

 • ราคาแพคเกจไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • Cloud server 4GB
 • เพิ่ม ลบ แก้ไข เนื้อหาเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเอง
 • เปลี่ยนภาพ Slide กิจกรรมของหน่วยงาน
 • แสดงหน้าวันสำคัญอัตโนมัติ
 • ตั้งเวลาแสดงผลเนื้อหาได้ ในช่วงวันหยุดราชการ
 • Support SEO เช่น Google Bing
 • ระบบประกวดราคา ข่าวประขาสัมพันธ์
 • กระดานข่าว คลังเอกสารราชการ
 • ระบบร้องทุกข์ และสำรวจความคิดเห็น
 • ระบบสถิติผู้เข้าชมเว็บ
 • Theme เว็บไซต์มาตราฐาน
 • Theme เว็บไซต์ Responsive
 • ไม่แสดง โฆษณา google ads
ขอใบเสนอราคา
กระดานข่าว คลังเอกสารราชการ
ประกาศประกวดราคา ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบร้องทุกข์และสำรวจความคิดเห็น
เพิ่ม ลบ แก้ไขเนื้อหาเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเอง
แสดงหน้าวันหยุดสำคัญ AUTO
Support SEO
ข่าวประชาสัมพันธ์จากเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ
สถานการณ์ COVID-19 ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์
20 ม.ค. 2021

ประกาศ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างหอถังสูง พื้นที่หมู่ที่ 11
สำนักงานเทศบาลตำบลสบบง
20 ม.ค. 2021

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงใหม่ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9
เทศบาลตำบลเชียงใหม่
20 ม.ค. 2021

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงใหม่ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10
เทศบาลตำบลเชียงใหม่
20 ม.ค. 2021

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงใหม่ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11
เทศบาลตำบลเชียงใหม่
20 ม.ค. 2021

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงใหม่ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9
เทศบาลตำบลเชียงใหม่
20 ม.ค. 2021

ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ประจำปี 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลแกดำ
20 ม.ค. 2021

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้แทนภาคประชาสังคม เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง
19 ม.ค. 2021

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (จำนวน 5 บทความ)
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง
19 ม.ค. 2021

กกต.ลำพูน ขอประชาสัมพันธ์ "ชุดข้อมูลความรู้การเลือกตั้งเทศบาล"
เทศบาลตำบลศรีเตี้ย
19 ม.ค. 2021

กกต.ลำพูน แจ้ง Timeline แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลศรีเตี้ย
19 ม.ค. 2021

กกต.ลำพูนขอประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลศรีเตี้ย
19 ม.ค. 2021

กกต.ลำพูน ขอ ประชาสัมพันธ์ "ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้
เทศบาลตำบลศรีเตี้ย
19 ม.ค. 2021

ประกาศการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเ
เทศบาลเมืองหนองคาย
19 ม.ค. 2021

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 4 ฉลองรัตน เรื่องรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
เทศบาลเมืองหนองคาย
19 ม.ค. 2021

ประกาศรายชื่ิอผู้มีสิทธิเข้าสอบ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป
เทศบาลเมืองหนองคาย
19 ม.ค. 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 3 โครงการ
เทศบาลเมืองหนองคาย
19 ม.ค. 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 24,00
เทศบาลเมืองหนองคาย
19 ม.ค. 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง จำนวน 3 ตัว สำหรับกองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลเมืองหนองคาย
19 ม.ค. 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำใบประกาศนียบัตรประจำตัวผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารตามโครงก
เทศบาลเมืองหนองคาย
19 ม.ค. 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าบริการเช่าสัญญาณเคเบิ้ลทีวี (เหมาจ่ายรายปี)
เทศบาลเมืองหนองคาย
19 ม.ค. 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ห้องทำงานเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย
เทศบาลเมืองหนองคาย
19 ม.ค. 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถกระบะ หมายเลขทะเบียน บง - 3191 หนองคาย
เทศบาลเมืองหนองคาย
19 ม.ค. 2021

ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้่ดำรงตำแหน
องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา
19 ม.ค. 2021

ศปอส.ตร. ผลิตคลิปเตือนภัยประชาชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อโซเชียลมีเดีย
กองอุทธรณ์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
19 ม.ค. 2021

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีงบ 2564
เทศบาลตำบลทับช้าง
19 ม.ค. 2021

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงใหม่ เรื่องราคากลางโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6
เทศบาลตำบลเชียงใหม่
19 ม.ค. 2021

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงใหม่ เรื่องราคากลางโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6
เทศบาลตำบลเชียงใหม่
19 ม.ค. 2021

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงใหม่ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8
เทศบาลตำบลเชียงใหม่
19 ม.ค. 2021

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงใหม่ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9
เทศบาลตำบลเชียงใหม่
19 ม.ค. 2021

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงใหม่ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9
เทศบาลตำบลเชียงใหม่
19 ม.ค. 2021

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงใหม่ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6
เทศบาลตำบลเชียงใหม่
19 ม.ค. 2021

ฉีดวัคซีนเด็ก 0-5 ปี เดือนกุมภาพันธ์ 2564 (วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไม้แดง
19 ม.ค. 2021

*Update* โปรแกรมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และหน่วยงานรัฐ เพื่อใช้งานระบบ UC Authenticati
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบุ่งคล้า
19 ม.ค. 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสร้างขยายเขตประปาภูเขา หมู่ที่ 4,5 บาลูกา-กูวา
องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋
19 ม.ค. 2021

ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง
18 ม.ค. 2021

ข้อมูลป้ายประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เทศบาลเมืองไร่ขิง
18 ม.ค. 2021

ITA EB2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะสีชัง
18 ม.ค. 2021

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญบริจาคปัจจัยจัดซื้อ "เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นความถี่ (Ultrasound)"
เทศบาลตำบลศรีเตี้ย
18 ม.ค. 2021

ภาครัฐออกมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิดระลอกใหม่
เทศบาลตำบลศรีเตี้ย
18 ม.ค. 2021

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปร
เทศบาลเมืองหนองคาย
18 ม.ค. 2021

ประกวดราคาซื้อกิจกรรมจัดซื้อรถขุดตืนตะขาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เทศบาลเมืองหนองคาย
18 ม.ค. 2021

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้
เทศบาลเมืองหนองคาย
18 ม.ค. 2021

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบเงินอุดหนุน)
เทศบาลเมืองหนองคาย
18 ม.ค. 2021

ประกาศเทศบาลตำบลผึ่งแดด เรื่อง การขึ้นบัญชีเเละการยกเลิกบัญชีผ่านการเลือกสรรได้ในการสรรหาเเละเลือกสร
เทศบาลตำบลผึ่งแดด
18 ม.ค. 2021

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา
18 ม.ค. 2021

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 25
องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา
18 ม.ค. 2021

เชิญชวนเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง (18 ม.ค.2564)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหลวงแพ่ง
18 ม.ค. 2021

เอกสารแนะนำ ภาษีป้าย
สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเครือ
18 ม.ค. 2021

เนื่องในวันครู ครั้งที่ ๖๔ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม
โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์
16 ม.ค. 2021