เว็บไซต์หน่วยงานสำเร็จรูป

สร้างไซต์หน่วยงานท่านได้ตัวเอง ง่าย เร็ว สวยงาม
MANAGE YOUR ORGANIZATION , EASY , FAST , BEAUTIFUL

ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก

สมัครใช้งานวันนี้ทดลองใช้ฟรี 30วัน

สร้างเว็บไซต์ เข้าสู่ระบบ
GOVERNMENT icti เราเป็นเว็บไซต์หน่วยงานสำเร็จรูปสำหรับหน่วยงานราชการ เว็บไซต์ อปท เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นต้น
สามารถสร้างไซต์หน่วยงานท่านได้ตัวเอง ง่าย เร็ว สวยงาม ไม่ยุ่งยาก ครบตามมาตราฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ

เป็นระบบที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อเป็นเว็บไซต์หน่วยงานราชการต่างๆโดยเฉพาะ ไม่ใช่เว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาด้วย WordPress หรือ แพลตฟอร์มอื่นๆ
และมีการจัดเก็บข้อมูลบน Cloud ที่เป็นมาตราฐาน ไม่ใช่เครื่อง Server เหมือนเว็บไซต์ในอดีต

GOVERNMENT | MAKE IT EASY

Connect

1,600บาท/ปี

 • ราคาแพคเกจไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • Cloud server 50Mb
 • เพิ่ม ลบ แก้ไข เนื้อหาเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเอง
 • เปลี่ยนภาพ Slide กิจกรรมของหน่วยงาน
 • แสดงหน้าวันสำคัญอัตโนมัติ
 • ตั้งเวลาแสดงผลเนื้อหาได้ ในช่วงวันหยุดราชการ
 • Support SEO เช่น Google Bing
 • ระบบประกวดราคา ข่าวประขาสัมพันธ์
 • กระดานข่าว คลังเอกสารราชการ
 • ระบบร้องทุกข์ และสำรวจความคิดเห็น
 • ระบบสถิติผู้เข้าชมเว็บ
 • Theme เว็บไซต์มาตราฐาน
 • แสดง โฆษณา google ads
 • ทดลองใช้ฟรี 30 วัน **
สมัคร ทดลองใช้ฟรี 30วัน
Standard

4,900บาท/ปี

 • ราคาแพคเกจไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • Cloud server 4GB
 • เพิ่ม ลบ แก้ไข เนื้อหาเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเอง
 • เปลี่ยนภาพ Slide กิจกรรมของหน่วยงาน
 • แสดงหน้าวันสำคัญอัตโนมัติ
 • ตั้งเวลาแสดงผลเนื้อหาได้ ในช่วงวันหยุดราชการ
 • Support SEO เช่น Google Bing
 • ระบบประกวดราคา ข่าวประขาสัมพันธ์
 • กระดานข่าว คลังเอกสารราชการ
 • ระบบร้องทุกข์ และสำรวจความคิดเห็น
 • ระบบสถิติผู้เข้าชมเว็บ
 • Theme เว็บไซต์มาตราฐาน
 • Theme เว็บไซต์ Responsive
 • ไม่แสดง โฆษณา google ads
ขอใบเสนอราคา
กระดานข่าว คลังเอกสารราชการ
ประกาศประกวดราคา ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบร้องทุกข์และสำรวจความคิดเห็น
เพิ่ม ลบ แก้ไขเนื้อหาเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเอง
แสดงหน้าวันหยุดสำคัญ AUTO
Support SEO
ข่าวประชาสัมพันธ์จากเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ
แบบฟอร์มสรุปวันลาประจำเดือน
โรงพยาบาลฝาง
01 ม.ค. 2024

ประกาศเทศบาลตำบลสบบง เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขอ
สำนักงานเทศบาลตำบลสบบง
30 พ.ย. 2023

สาระสำคัญของสัญญาเลขที่ 21/2567 ซื้อวัสดุสำนักงานของกองสาธารณสุขฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา
29 พ.ย. 2023

ประกาศเทศบาลตำบลสบบง เรื่อง ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สำนักงานเทศบาลตำบลสบบง
29 พ.ย. 2023

เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดเลย
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอผาขาว
29 พ.ย. 2023

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแคนใหญ่ เรื่อง ประกาศรายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนใหญ่
29 พ.ย. 2023

รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรงาม
29 พ.ย. 2023

เรื่อง : ขออนุมัติเผยแพร่และแจ้งเวียนความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
โรงพยาบาลฝาง
29 พ.ย. 2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง สำหรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
29 พ.ย. 2023

รับบริจาคโลหิต 29 พ.ย.66
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโกรกพระ
29 พ.ย. 2023

กิจกรรม พอ.สว.อำเภอบ้านบึง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านบึง
28 พ.ย. 2023

รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรงาม
28 พ.ย. 2023

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงาน และอำนาจหน้าที่ ประจำปี 2567
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
28 พ.ย. 2023

มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคติดเชื่อไวรัสซิกา
เทศบาลเมืองหนองคาย
28 พ.ย. 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา นค.52002.5/2198
เทศบาลเมืองหนองคาย
28 พ.ย. 2023

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540(กรณีตัวอย่าง พย.2566)
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอค่ายบางระจัน
27 พ.ย. 2023

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม สมัยสามัญ สม
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม
27 พ.ย. 2023

ประกาศสภาองค์ารรบริหารส่ววนตำบลท่ากุ่ม เรื่อง ประชาสัมพันธ์เข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม
27 พ.ย. 2023

ประกาศผู้มีสิทธฺ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสะพุง
27 พ.ย. 2023

รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรงาม
27 พ.ย. 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา นค.52002.5/2178
เทศบาลเมืองหนองคาย
27 พ.ย. 2023

ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยผู้แอบอ้างเป็นสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนทอง
24 พ.ย. 2023

ประกาศเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเป
เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย
24 พ.ย. 2023

ประกาศเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้
เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย
24 พ.ย. 2023

สาระสำคัญของสัญญาเลขที่ 20/2567 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา
24 พ.ย. 2023

ประชาสัมพันธ์มาตรการในการป้องปรามการแอบอ้างเป็นศูนย์ดำรงธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนทอง
24 พ.ย. 2023

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูกระดึง
24 พ.ย. 2023

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน : แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
สสอ.ศรีราชา
24 พ.ย. 2023

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา ประจำปีงบประมาณ
สสอ.ศรีราชา
24 พ.ย. 2023

บันทึกข้อความลงนามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ศรีรา
สสอ.ศรีราชา
24 พ.ย. 2023

ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลปูยุด
24 พ.ย. 2023

women thailand cyber top talent 2023
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอค่ายบางระจัน
24 พ.ย. 2023

ประกาศจังหวัดเลย เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอผาขาว
24 พ.ย. 2023

ประกาศผู้มีสิทธฺ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณส
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสะพุง
24 พ.ย. 2023

รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรงาม
24 พ.ย. 2023

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองคาย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนฯ
เทศบาลเมืองหนองคาย
24 พ.ย. 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา นค.52001.24/130
เทศบาลเมืองหนองคาย
24 พ.ย. 2023

ประกาศเทศบาลเมืองหนองคาย เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เทศบาลเมืองหนองคาย
24 พ.ย. 2023

สาระสำคัญของสัญญาเลขที่ 19/2567 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 88-877
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา
23 พ.ย. 2023

สาระสำคัญของสัญญาเลขที่ 18/2567 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 85-44
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา
23 พ.ย. 2023

ประกาศขยายเวลาภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
23 พ.ย. 2023

สาระสำคัญของสัญญาเลขที่ 17/2567 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บม-8567 นฐ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา
23 พ.ย. 2023

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ
เทศบาลตำบลตาลเลียน
23 พ.ย. 2023

ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีพฤติกรรมใช้ส้วมสาธารณะที่ถูกต้อง เนื่องใน "วันส้วมโลก (
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนทอง
23 พ.ย. 2023

การเผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2567
เทศบาลเมืองหนองคาย
23 พ.ย. 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา นค.52002.5/3155
เทศบาลเมืองหนองคาย
23 พ.ย. 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา นค.52002.5/3153
เทศบาลเมืองหนองคาย
23 พ.ย. 2023

ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
23 พ.ย. 2023

สาระสำคัญของสัญญาเลขที่ 16/2567 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลสืบสานงานวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา
22 พ.ย. 2023

ขยายเวลาประกาศรับสมัครสอบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลค้อวัง
22 พ.ย. 2023